Sectoren

Energie

Wereldwijd worden zowel traditionele als meer innovatieve technologieën gebruikt om energie op te wekken. In de snel veranderende energiemarkt wordt het gebruik van proceswater steeds belangrijker.

Elektriciteitscentrales

Traditionele elektriciteitscentrales hebben voor hun stoomproductie proceswater van een specifieke kwaliteit nodig. Daarnaast worden er hoge eisen gesteld aan de verwerking van afvalwater. In Europa neemt de omvang van de traditionele energiemarkt substantieel af. Energiecentrales die gebruik maken van fossiele brandstoffen worden steeds vaker gesloten, vanwege de uitstoot van broeikasgassen.

In Azië en met name China daarentegen is dat niet het geval. Honderden energiecentrales staan gepland om gebouwd te worden, om te voorzien in de energiebehoefte. Het is belangrijk dat deze centrales ook zo schoon mogelijk produceren; een goede waterbehandeling is daarbij essentieel.

 

Solarsystemen

Fabrieken die solarsystemen produceren, hebben demiwater in hun productieproces nodig. Daarnaast moet afvalwater behandeld worden. Een veelvoorkomende afvalwaterstroom is water dat waterstof fluoride (HF) bevat. Soms is het afvalwater zo vervuild, dat indampen de enige remedie is. De achterblijvende slurry wordt dan of gestort of veilig in bouwmaterialen verwerkt. De waterkwaliteit van het benodigde demiwater heeft niet dezelfde hoge kwaliteit nodig als ultrapuur water (UPW), maar tijdens waterbehandeling worden wel veelal dezelfde processen doorlopen.

 

Ervaring

Kolk Water Consultancy heeft ervaring met proces- en afvalwater. Wij kunnen op diverse terreinen ondersteuning bieden bij projecten in de energiesector. Neem contact op voor meer informatie.