Standaardisering en ISO-certificering

Procesoptimalisatie

Voor een Aziatisch bedrijf, dat klantspecifieke waterbehandelingsinstallaties bouwt, is in 12 maanden een standaardiserings- en certificeringstraject in gang gezet. In dit project is door duidelijke structuring en optimalisatie van processen, output en skills een enorme efficiencyslag gemaakt in de gehele operationele bedrijfsvoering.

 

Certificering als vervolgstap

Na de procesoptimalisatie kon relatief eenvoudig een ERP-traject ingezet worden, omdat de werkprocessen, output en skills vastgelegd waren. ISO9001 en 14001 certificatie was een logische vervolgstap, omdat in de standaardisering ERP-implementatie én ISO-certificering was meegenomen.

 

Ervaring

Kolk Water Consultancy heeft internationaal ervaring op het gebied van standaardisatie en certificering. Neem contact op voor meer informatie over ISO- en ERP-trajecten.