Expertises

Strategie

Continuïteit, een gezond rendement en gestage groei van de omzet zijn belangrijke doelen van ondernemingen in het MKB.

Sparringpartner

Het ontwikkelen van een heldere strategie om bovenstaande doelen te bereiken, is uitdagend. Daarnaast is het belangrijk om deze strategie geregeld te toetsen en zo nodig bij te stellen. Kolk Water Consultancy – wereldwijd werkzaam voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) – is uw sparringpartner bij strategieontwikkeling en bij de herziening van bestaande bedrijfsplannen.

 

Ondernemingsplan

Voor de ontwikkeling van een strategisch ondernemingsplan zijn vier elementen essentieel:

  • missie  /  identiteit  /  Waar staan wij voor en wat vinden wij belangrijk?
  • visie  /  ambitie  /  Wat willen wij de komende jaren bereiken?
  • strategie  /  hoe  /  Met welke mensen en middelen gaan wij onze ambitie bereiken?
  • doelen  /  wanneer  /  Welk concreet resultaat willen wij behalen, binnen welke periode?

Het Canvas Model is één van de modellen die worden gebruikt om een analyse van een ondernemingsplan te maken.

 

Expertise

Kolk Water Consultancy adviseert directies bij de ontwikkeling van strategische plannen. Advisering kan plaatsvinden op diverse terreinen:

  • Strategische marktanalyse
  • Analyse en verbetering van de marktpositie
  • Introductie nieuwe producten
  • Optimalisering van de operationele organisatie
  • Optimalisering synergie en integratie binnen een bedrijvengroep.