Sectoren

Food & Beverage

In de Food & Beverage-markt wordt water als grondstof en als hulpstof gebruikt. De eisen die daarbij gesteld worden, zijn zeer specifiek.

Diverse marktsector

Wanneer bron- of drinkwater als grondstof wordt gebruikt in sector Food & Beverage, is een juiste conditionering van het water van belang. Als hulpstof speelt water een belangrijke rol in de energieopwekking (o.a. stoomproductie). Restwater zal na productie gezuiverd moeten worden voor hergebruik of voor lozing.

 

Expertisegebieden

Voorbeelden van waterbehandeling in de sector Food & Beverage:

  • Drinkwaterverbetering door o.a. decarbonatatie
  • Verbetering van ketelvoedingwater door ontharding
  • Hergebruik spoelwater, door het spoelwater steeds opnieuw te zuiveren en de systemen te desinfecteren (o.a. door CIP).

Kolk Water Consultancy heeft expertise in huis om u in deze markt te ondersteunen.